Прокуратора органдары кедендік саласында тексеру жүргізді