Редакция ұжымы

Меншік иесі-құрылтайшы:

«КЕНТ» БАСПА ҮЙІ

Бас редактор:

Нұрлыхан ҚАЛҚАМАНҰЛЫ

Сайт әкімшісі:

Нұрмұхан  ҚАЛҚАМАН

Журналистер:

Ақзия ОРАЗАЛИЕВА,
Әсел ҚҰСАЙЫНҚЫЗЫ,
Расул МҰХАММЕД.

Дизайнер-беттеуші:

Максим СПОДЫРЯК